Preview Mode Links will not work in preview mode

Ballehäng 'I nöd och lust'


May 22, 2019

Nettan erkänner att hon älskar Roger mer än snö och vi drömmer oss tillbaka till `Operation Cyprus`och överraskningsresan till Amanda. Lite uppdateringar om vad som hänt på Youtube och ni får höra disslåten igen. Bara för att retas med våra icke-gillare ;-) ....